Přejít k hlavnímu obsahu
  • zavádění nové legislativy v oblasti sledování kvality vod do praxe provozních laboratoří 
  • spolupráce na dokončení implementace směrnice EU pro pitnou vodu
  • spolupráce na metodice k rizikové analýze povodí
  • organizace vzdělávání pro střední personál laboratoří
  • novely právních předpisů pro pitnou i odpadní vodu
  • novely norem v souvislosti s pitnou a odpadní vodou
  • součinnost při realizaci a tvorbě Národního akčního plánu k udržitelnému používání pesticidů
  • podíl na přípravě srovnání laboratoří, které provádí analýzu PFAS


Předsedkyně: Ing. Radka Hušková – Pražské vodovody a kanalizace, a. s.