Přejít k hlavnímu obsahu

Data o vodě

Dokumenty EurEau

Byly připraveny překlady dokumentů Hodnota vodohospodářských služeb a Hodnota služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod.

Základní data 2022

Základní data o oboru vodovodů a kanalizací vykazují za rok 2022 i nadále trend v nárůstu obyvatel připojených na veřejný vodovod i kanalizaci (Výroční zprávy Ministerstva zemědělství zpracované SOVAK ČR).

Stanovisko SOVAK ČR k hygienickému zabezpečení vody a zdravotním rizikům

V době letních prázdnin se objevila řada reakcí na zveřejněné informace o hygienickém zabezpečení pitné vody, souvisejících zdravotních rizik i možném dopadu na vlastnosti chuť a pach (organoleptické vlastnosti).

Vybraná stanoviska

SOVAK ČR k materiálu EU 38/24 Dusičnany

SOVAK ČR zasílá stanovisko k návrhu směrnice – aktualizovaná pravidla používání některých hnojivých látek ze statkových hnojiv (RENURE). Problematika aplikace dusičnanů a hnojiv se výrazně dotýká zdrojů pitné vody určené k lidské spotřebě.

SOVAK ČR k materiálu EU 26/24 Hnojivé výrobky EU (REACH)

Vnos jakýchkoliv cizorodých látek do vodního prostředí považuje SOVAK ČR za nežádoucí a z toho důvodu vnímá materiál EU 26/24 Hnojivé výrobky EU jako velmi důležitý právní předpis.

SOVAK ČR k materiálu EU 20/23 Doporučení na podporu rozvoje inovativních forem zavádění solární energie

Obor vodovodů a kanalizací (dále VaK) se zabývá inovacemi v oblasti obnovitelných zdrojů energie a to jak z pohledu energetického využití surovin, tak náhrady klasické elektrické energie.

Fotosoutěž

SOVAK ČR při příležitosti výstavy VODOVODY-KANALIZACE pořádá pravidelně fotosoutěž s názvem VODA. Soutěž je otevřena pro digitální nebo digitalizované barevné fotografie, které reflektují uvedené téma. Oceněné snímky z ročníků 2023, 2021 a 2019 si můžete prohlédnout níže.

Zásady ohledně užití fotografií

Z časopisu

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 6/2024 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 6/2024 je zachycen vodojem Mistrovice.

Číslo 6/2024 časopisu Sovak

Titulní strana: Vodojem Mistrovice

Číslo 5/2024 časopisu Sovak

5/2024

Titulní strana: Retenční nádrž Sokolova v Brně

 

Jiří Kalivoda

Jsme členy

Partnerské organizace

Mediální partneři