Přejít k hlavnímu obsahu
01

Komise a jejich činnosti

 • Práce 15 odborných komisí s více než 230 členy.
 • Příprava tematických materiálů pro představenstvo.
 • Zpracování podkladů pro stanoviska, která SOVAK ČR uplatňuje v jednáních s ústředními orgány.
 • Vytváření návrhů metodických pokynů.

Odborníci působí v komisích: bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, ekonomické, GIS, laboratoří, metrologie, právní, pro bezpečnost vodohospodářské infrastruktury, pro čistírny odpadních vod, pro oblast energií, pro rozvoj lidských zdrojů, pro technickou normalizaci, pro úpravny vody, pro vlastníky infrastrukturního majetku, provozu kanalizací a provozu vodovodů.

Více o komisích ve výroční zprávě 2022
02

Odborná školení a semináře

 • Pořádání odborných školení a seminářů pro členy během roku.
 • Pořadatel mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE od roku 1995.
Uskutečněné konference a výstavy
03

Časopis Sovak

 • Měsíční vydávání odborného časopisu Sovak.
 • Publikace novinek z oboru, včetně koncepcí, teorie, plánování, investic a normalizace.
 • Diskuse a poznatky z praxe a novinky z domova i ze zahraničí.
 • Publikace výsledků výzkumných úkolů a jejich aplikace v praxi.
Objednejte si časopis
04

Odborné Publikace a Instruktážní Film

 • Vydávání odborných publikací zaměřených na pomoc pracovníkům v oboru a celoživotní vzdělávání.
 • Příprava instruktážního filmu pro pracovníky vodovodů a kanalizací s názvem „Těžká práce pro anděla aneb Riziko povolání“.
Objednejte si publikace
05

Ročenka SOVAK ČR

 • Každoroční příprava ročenky s kompletními údaji o řádných i přidružených členech.
 • Prezentace klíčových provozních ukazatelů členů.
 • Obsahuje základní statistické údaje o zásobování vodou a odvádění odpadních vod v ČR.
 • Přehled právních předpisů, technických norem a směrnic a dalších důležitých odborných údajů.