Přejít k hlavnímu obsahu
  • podíl na přípravě novel zákona, vyhlášek a při zpracování metodických pokynů v oblasti metrologie 
  • zpracování stanovisek k odborné problematice
  • sledovat vývoj v oblasti smart meteringu
  • v rámci meziresortní pracovní skupiny s MZe, MŹP, SFŽP ČR a MF přispívat k implementace právních předpisů – Green Deal


Předseda: Ing. Petr Sýkora, Ph.D. – Pražské vodovody a kanalizace, a. s.