Přejít k hlavnímu obsahu
  • sdílení zkušeností o přípravě na dopady nové směrnice o čištění městských odpadních vod
  • připomínkování návrhů legislativy a technických norem
  • předávání zkušeností členů komise na vybraná provozní témata
  • diskuse dobré praxe modernizací a rekonstrukcí čistíren odpadních vod
  • nová technologická opatření v oblasti čištění odpadních vod
  • sledování problematiky čistírenských kalů


Předseda: Ing. Josef Máca, Ph.D. – VODÁRNA PLZEŇ a. s.