Přejít k hlavnímu obsahu
  • připomínkování nové legislativy v oblasti energetiky a její zavádění do praxe (zejména energetického zákona, zákona o hospodaření s energiemi a dále zákona o podporovaných zdrojích energie)
  • projednání aktuálních požadavků ze strany státních institucí a koordinace společného postupu k těmto požadavkům
  • nákup a ceny energií, ekologické daně a poplatky související s energetikou
  • komunitní energetika a obnovitelné zdroje energie
  • bezpečnost práce na elektrických zařízeních
  • hospodárnost provozu energetických zařízení a energetické úspory


Předseda: Ing. František Střída – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.