Přejít k hlavnímu obsahu
  • spolupráce na legislativě v oblasti kvality pitné vody 
  • sledování pesticidních látek v jednotlivých společnostech
  • monitorování problematiky PFAS a dalších nově sledovaných ukazatelů z řad mikropolutantů
  • technologické a bezpečnostní audity 
  • sledování nových technologických řešení pro úpravu pitné vody


Předseda: Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. – Středočeské vodárny, a. s.