Přejít k hlavnímu obsahu
  • příprava novel zákonů, vyhlášek a metodických pokynů
  • pomoc při zavádění obecných právních předpisů
  • zpracování stanovisek k odborné problematice
  • zpracování odpovědí na odborné dotazy pro členy SOVAK ČR
  • uveřejňování informací v časopise Sovak aj.


Předsedkyně: Mgr. Barbora Veselá – ČEVAK a. s.