Nové publikace vydané SOVAK ČR
SOVAK ČR vydal aktualizovanou Příručku provozovatele čistírny odpadních vod a Příručku provozovatele stokové sítě.
Kanceláře SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR jsou na adrese Křižovnické náměstí 193/2 v Praze 1.
Představení členů spolku SOVAK ČR
V současné době má SOVAK ČR 112 řádných členů a 124 členů přidružených.

Kalendář událostí

Název události
Datum
Adresa
Změny zákona o DPH v roce 2019
Novotného lávka 200/5, Praha
Výstava VODOVODY-KANALIZACE
Praha – Letňany
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

15. Březen 2019
Dne 13.3.2019 byl na 27. schůzi Poslanecké sněmovny projednán Senátem vrácený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk 206/5).
12. Březen 2019
Obnova vodohospodářské infrastruktury je velmi významné téma v oboru. V pořadí již čtvrtý ročník odborné konference OBNOVA proběhne ve dnech 16.-17. dubna 2019 v Brně pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a Ministerstva životního prostředí.
11. Březen 2019
Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace 2019 (VOD-KA 2019) nově nabízí i možnost vystavovatelům oslovit zájemce o studijní, či pracovní příležitosti ve vodohospodářském oboru. Výstavu VOD-KA 2019, která proběhne ve dnech 21.–23. 5. 2019.
6. Březen 2019
Havárie vody, protékající WC, špatná vodoinstalace nebo zapomenutá tekoucí voda způsobují správcům nemovitostí každoročně vysoké finanční ztráty.
6. Březen 2019
Osm českých firem se prezentovalo dne 5. 3. 2019 v Záhřebu na odborném prezentačním semináři s názvem Mise českých vodohospodářských firem do Chorvatska.
4. Březen 2019
SOVAK ČR, s cílem přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné a státní správy, opět otevírá od května 2019 do května 2020 studijní program PROVOZOVATEL VODOVODŮ A KANALIZACÍ.