Připravované akce

Název události
Datum
Adresa
Kybernetická bezpečnost ve vodárenství
online
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

13. Leden 2022
​​​​​​​34 % lidí, které zásobuje pitnou vodou SmVaK Ostrava, vůbec nekupuje balenou vodu. Považují ji za drahou a kvalita podle nich není vyšší než u kohoutkové.
12. Leden 2022
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 9 publikací a 1 DVD
10. Leden 2022
Veolia upravila metodu pro odhalování nákazy koronavirem v odpadních vodách a nyní umí identifikovat i variantu Omicron. Stejně jako u předchozích mutací má tato metoda potenciál fungovat jako systém včasného varování vývoje epidemie.
23. Prosinec 2021
Titulní strana čísla 12/2021 zobrazuje inspekční technologii při diagnostice stavu vodovodního přivaděče DN 800–DN 1 000, propojujícího ZV Kopanina – ZV Kožova hora.
23. Prosinec 2021
Na základě dotazu připravila odpověď Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise SOVAK ČR, ve věci výkladu pojmu rekonstrukce.
20. Prosinec 2021
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) přijme k 1. únoru 2022 pro svůj sekretariát v Magdeburku vědeckou pracovnici / vědeckého pracovníka (platová třída 14 dle tarifní smlouvy pro zaměstnance německé státní správy TVöD-Bund,