Rubrika COVID-19
Důležité informace ke COVID-19 včetně best practices
Publikace SOVAK ČR
Publikace SOVAK ČR
SOVAK ČR nabízí v současné době třináct publikací a jedno DVD. 
Kanceláře SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR jsou na adrese Křižovnické náměstí 193/2 v Praze 1.

Kalendář událostí

Název události
Datum
Adresa
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení – zrušeno
Novotného lávka 200/5, Praha
Studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací 2020–2021
Praha
Provoz vodovodů a kanalizací 2020
Praha
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

31. Březen 2020
Dne 30. 3. 2020 Evropská komise po konzultaci s dotčenými profesními organizacemi včetně vodohospodářské asociace EurEau vydala Praktické pokyny k zajištění volného pohybu klíčových pracovníků.
31. Březen 2020
Seminář Cena, kvalita a dostupnost pitné vody se konal pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) Ing. Dany Balcarové dne 18. února 2020 v Praze.
30. Březen 2020
Zapsaný spolek SOVAK ČR si zvolil k 31. 3. 2020 nového ředitele Ing. Viléma Žáka. Nahradil tak Ing. Oldřicha Vlasáka, který odstoupil na vlastní žádost, odchází do důchodu, a který funkci ředitele vykonával 5 let.
30. Březen 2020
Platformu SPOJUJEME ČESKO připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest.
30. Březen 2020
Vedení vodohospodářské společnosti Středočeské vodárny a.s. již od minulého týdne spustilo službu pro své bývalé zaměstnance, kteří jsou v seniorském věku a patří v době současné pandemie do nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva.
27. Březen 2020
Dne 24. 3. 2030 aktualizoval Státní zdravotní ústav stanovisko pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami (zejména roušky, respirátory, rukavice).