Vyhlášení vítězů Vodárenské soutěže zručnosti 2019 na výstavě VOD-KA.
Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019 se oceňovaly nejlepší exponáty.
Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019 se oceňovaly nejlepší expozice.

Kalendář událostí

Název události
Datum
Adresa
Provoz vodovodů a kanalizací
Parkhotel Congress Center v Plzni
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

15. Červenec 2019
Počátkem července Rada EU schválila kompromisní text návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody.
9. Červenec 2019
SOVAK ČR si dovoluje připomenout, že v souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2019, dochází ke změně správce poplatku.
8. Červenec 2019
V lednu 2019 Ministerstvo životního prostředí reagovalo na dotaz SOVAK ČR k podmínkám energetického využití čistírenských kalů a to jak přímo na ČOV, tak i mimo ně.
28. Červen 2019
Vláda České republiky na svém jednání dne 24. 6. 2019 projednala a schválila Věcný záměr stavebního zákona.
26. Červen 2019
Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá a Marie Pěnčíková) předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, sněmovní tisk č. 508.
20. Červen 2019
Titulní obálka časopisu Sovak zachycuje Úpravnu vody Tlumačov, za rekonstrukci tohoto objektu získala společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., (VaK Zlín) ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2018.