Příručky provozovatele čistírny odpadních vod
SOVAK ČR vydal aktualizovanou Příručku provozovatele čistírny odpadních vod.
Nové webové stránky
SOVAK ČR v uplynulých měsících vyvíjel nový webový portál. Internetové stránky jsou přizpůsobené i pro mobilní zařízení. Své náměty na zlepšení lze zasílat na e-mail jungova@sovak.cz.
Kanceláře SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR jsou na adrese Křižovnické náměstí 193/2 v Praze 1.
Příručka provozovatele stokové sítě
SOVAK ČR vydal aktualizovanou Příručku provozovatele stokové sítě.

Kalendář událostí

Název události
Datum
Adresa
Novela vodního zákona
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Výstava VODOVODY-KANALIZACE
Praha – Letňany
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

4. Leden 2019
Dnem 1. ledna tohoto roku nabyl účinnosti zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
23. Listopad 2018
Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) novelizovaný zákonem č. 113/2018 Sb. nabývá účinnosti s drobnými výjimkami 1.1.2019. Zásadním bodem této novely lze označit problematiku odlehčování srážkových vod z odlehčovacích komor.
18. Říjen 2018
Pod záštitou ministra zemědělství M. Tomana a ministra životního prostředí R. Brabce vyhlašuje SVH ve spolupráci se SOVAK ČR soutěž Vodohospodářská stavba roku 2018.
14. Leden 2019
SOVAK ČR vydal v roce 2018 3. přepracované vydání Příručky provozovatele čistírny odpadních vod, která navazuje na vydání z let 2004 a 2012.
14. Leden 2019
Konferenci Voda 4.0 ve službách infrastruktury pořádá ve čtvrtek 4. dubna 2019 v hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze odborná skupina CzWA Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury.
14. Leden 2019
Máte ve Vaší vodárenské společnosti zbytné trubky? Chovejte se ekologicky a nabídněte je k odkupu.