Inzerce v konferenčním čísle časopisu Sovak
Do konce září lze zadat inzerci do č. 10 časopisu Sovak, který bude součástí materiálů pro účastníky konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019.
Vyhlášení vítězů Vodárenské soutěže zručnosti 2019 na výstavě VOD-KA.
Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019 se oceňovaly nejlepší exponáty.
Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019 se oceňovaly nejlepší expozice.

Kalendář událostí

Název události
Datum
Adresa
Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru VaK
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Provoz vodovodů a kanalizací
Parkhotel Congress Center v Plzni
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

16. Srpen 2019
Letní čísla odborných časopisů se věnovala i výstavě VODOVODY–KANALIZACE 2019, kterou uspořádal SOVAK ČR ve dnech 21.–23. května 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.
15. Srpen 2019
Na titulní straně letního dvojčísla 7–8/2019 časopisu Sovak je fotografie z obnovy přivaděčů prameniště ÚV Nebanice – relining bez mezikruží. Podrobněji se o realizaci této stavby, jejímž investorem je CHEVAK Cheb, a. s., dozvíte v úvodním článku.
14. Srpen 2019
Zviditelněte svoji společnost formou inzerce v říjnovém čísle 10 časopisu Sovak, který bude kromě obvyklé distribuce také součástí oficiálních materiálů pro účastníky konference SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací 2019.
12. Srpen 2019
SOVAK ČR vyhlásil při příležitosti konání 21. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 12. ročník fotografické soutěže VODA 2019 na téma Vodní skvosty. Autory oceněných fotografií jsme požádali o zodpovězení anketních otázek.
31. Červenec 2019
Vláda na svém jednání dne 30. 7. 2019 zamítla poslanecký návrh novely Listiny základních práv a svobod, sněmovní tisk č. 549. SOVAK ČR zaujal k návrhu následující postoj.
15. Červenec 2019
Počátkem července Rada EU schválila kompromisní text návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody.