Připravované akce

Název události
Datum
Adresa
Zákon o whistleblowingu
Novotného lávka 5, Praha 1
Provoz vodovodů a kanalizací
Praha
Výstava VODOVODY A KANALIZACE
PVA EXPO PRAHA
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

15. Srpen 2022
Dnes, tedy 15. 8. 2022, se spouští další programové období OPŽP, který najdete na zcela novém webu. Nejvíce výzev je dnes vyhlášeno z oblasti vodního hospodářství. Do konce letošního roku jich bude vyhlášeno 28 ve všech oblastech.
15. Srpen 2022
SOVAK ČR pořádá ve dnech 2.–3. 11. 2022 v Praze tradiční konferenci Provoz vodovodů a kanalizací. Nad akcí převzal záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a Ministerstvo životního prostředí.
10. Srpen 2022
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru VaK. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 10 publikací a 1 DVD.
21. Červenec 2022
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru VaK. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 10 publikací a 1 DVD.
20. Červenec 2022
SOVAK ČR uspořádal 29. 6. 2022 seminář Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda. Více než 90 účastníků mělo možnost seznámit se s praktickými aspekty metodického pokynu SFŽP ke zpoplatnění odlehčovacích zařízení.