Nové publikace vydané SOVAK ČR
SOVAK ČR vydal aktualizovanou Příručku provozovatele čistírny odpadních vod a Příručku provozovatele stokové sítě.
Kanceláře SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR jsou na adrese Křižovnické náměstí 193/2 v Praze 1.

Kalendář událostí

Název události
Datum
Adresa
Změny zákona o DPH v roce 2019
Novotného lávka 200/5, Praha
Zákon o vodovodech a kanalizacích v praxi aneb diskuze nad každodenními tématy
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Výstava VODOVODY-KANALIZACE
Praha – Letňany
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

15. Duben 2019
V návaznosti na evidované dotazy vydává SOVAK ČR následující stanovisko.
10. Duben 2019
Svaz vodního hospodářství ČR spolu se SOVAK ČR, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí uspořádal dne 22. března 2019 v Kongresovém centru Praha již 24. celostátní setkání vodohospodářů při příležitosti oslav Světového dne vody.
10. Duben 2019
Server Vodárenství.cz věnoval v několika svých článcích pozornost 23. ročníku Mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2019, která proběhla 14. a 15. 3. v prostorách Interhotelu Moskva ve Zlíně. Konference se zúčastnili i představitelé SOVAK ČR.
8. Duben 2019
Přinášíme výsledky průzkumu mezi starosty českých obcí o rozvoji odpadní infrastruktury s ohledem na klimatické změny. Partnery bylo MZe, VUT v Brně a SOVAK ČR. Sponzorem průzkumu byla společnost WAVIN Ekoplastik s.r.o.
5. Duben 2019
SOVAK ČR vyhlašuje 16. ročník VODÁRENSKÉ SOUTĚŽE ZRUČNOSTI, která proběhne ve dnech 21.–22. 5. 2019 v rámci 21. mezinárodní vodohospodářské výstavy v PVA EXPO Letňany.
5. Duben 2019
Ve světle některých alarmujících vyjádření o nedostatečné kvalitě kohoutkové vody a zastaralých sledovaných parametrech pokládáme za nutné uvést následující stanovisko.